Spolek přátel Montessori

Vítejte na stránkách Spolku přátel Montessori.

Spolek přátel  Montessori byl založen v lednu 2019 pedagogy a rodiči dětí z Montessori tříd.

Jeho cílem je podporovat vzdělávání s principy Montessori a sdružovat další rodiče a zájemce o Montessori pedagogiku, zejména se zaměřením na nesoukromé školství.

Součástí budování komunity okolo Montessori pedagogiky by do budoucna mělo být pořádání společných akcí., získávání dalších sympatizantů pro naši myšlenku a aktivní vyhledávání příležitostí, jak dále rozvíjet unikátní myšlenku vzdělávání s prvky Montessori ve státním školství, aby se tohoto skvělého přístupu dostalo co nejširšímu počtu dětí.

Aktuality

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (COVID-19)

Asociace Montessori ČR připravila pro přátele Montessori dokumenty k současné situaci a šíření nemoci COVID-19, způsobené koronavirem. Informace a odkazy na dokumenty jsou obsaženy v přehledném emailovém newsletteru. Doufáme, že Vám budou ku prospěchu.

Společensko-pracovní setkání Montessori tříd 21.6.2019

Milí rodiče a děti, učitelky a asistentky, milí přátelé! Spolek přátel Montessori Vás srdečně zve na společensko-pracovní setkání Montessori tříd dne 21.6.2019 od 16:00 do 19:00 na zahradě školy ZŠ Oskol. Přijďte se potkat a popovídat si. Poznejte více spolužáky Vašich dětí a jejich rodiče! Jako občerstvení můžete přinést vlastní produkty a nabídnout je ostatním. …

Seznámení rodičů se založením a fungováním Spolku přátel Montessori

Na odpoledne 19. února 2019, v 16:00, je v jednotlivých třídách Montessori svolána schůzka rodičů se zástupci Spolku přátel Montessori a učitelkami. Zástupci Spolku přátel Montessori na této schůzce budou rodiče informovat o založení spolku a seznámí je s jeho cíli, fungování a plánovaným přínosem pro rozvoj Montessori prvků výuky a dalších aktivit.

Kontaktní formulář