Seznámení rodičů se založením a fungováním Spolku přátel Montessori

Na odpoledne 19. února 2019, v 16:00, je v jednotlivých třídách Montessori svolána schůzka rodičů se zástupci Spolku přátel Montessori a učitelkami.

Zástupci Spolku přátel Montessori na této schůzce budou rodiče informovat o založení spolku a seznámí je s jeho cíli, fungování a plánovaným přínosem pro rozvoj Montessori prvků výuky a dalších aktivit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.