Členové spolku

Předseda spolku: Tomáš Neudecker
Místopředsedkyně spolku: Veronika Habrová
Kontrolní orgán – revizor: Šárka Nešporová
Členové spolku: Pavlína Švecová
Kateřina Zlámalová
Vendula Anna Bůbela
Michaela Bohatá
Miriam Vojtásek
Miloš Sedláček
Milan Daněk